Plecy

Szkoły online w ukraińskim systemie edukacji.

Lekcje on line odbywają się na wszystkich poziomach nauczania i prowadzą je nauczycielki i nauczyciele z Ukrainy.

Bezpłatna SZKOŁA ONLINE dla dzieci z Ukrainy. – Fundacja EduSEN Wydawnictwo Szkolenia (edukacjasen.pl)

Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj https://fundacja.orange.pl/aktualnosci/artykul/szkola-online-dla-dzieci-z-ukrainy (PL + UA)

Stowarzyszenie Klanza Fundacja Edu SEN

 

Wsparcie psychologiczne

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/moz-ukrayiny-ta-instytut-kohnityvnoho-modelyuvannya-v-ukrayini-nadayut%CA%B9-psykholohichnu-dopomohu-svoyim-hromadyanam

Ministerstwo Zdrowia Ukrainy oraz Instytut Modelownia Poznawczego w Ukrainie zapewniają pomoc psychologiczną swoim obywatelom poprzez aplikację (dostępną również na telefonie) https://tellme.com.ua/

Po wysłaniu zgłoszenia specjaliści kontaktują się z osobą potrzebującą i udzielają wsparcia psychologicznego. Specjaliści to psychotraumatolodzy, psychoterapeuci z Ukrainy. Konsultacje online są bezpłatne. 

Zakład Psychologii Medycznej Medycyny Psychosomatycznej i Psychoterapii Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Ukrainie stworzył projekt Przyjaciel https://t.me/friend_first_aid_bot

Zawiera on wskazówki dot. pierwszej pomocy psychologicznej oraz zalecenia Instytutu jak radzić sobie w tym trudnym czasie.

Kolejna aplikacja Laborotarium antykryzysowe – Platforma koordynacyjna dla przezwyciężenia pierwszych skutków wojny dla obywateli Ukrainy https://www.aclab.center/

 

1. Pakiet powitalny – Przewodnik dla uczniów ukraińskich

 

2. Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych

3. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie

4. Pomoc dziecku po doświadczeniu wojennym i przeżywającemu lęk przed wojną

5. Webinarium „Jak wspierać dzieci-uchodźców z Ukrainy w polskiej szkole?”

 

6. Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN / Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки

Rodzice dziecka – uchodźcy

Dzieci/uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskich przedszkolach i szkołach niezależnie od tego, czy posiadają dodatkowe dokumenty w tej sprawie.

Rodzic dziecka lub osoba sprawująca bieżącą pieczę nad dzieckiem może przekazać dyrektorowi przedszkola lub szkoły:

  • informacje dotyczące dziecka, np. stanu jego zdrowia, dysfunkcji rozwojowych lub niepełnosprawności,
  • dokumenty określające formy pomocy, które powinny być zapewniane w przedszkolu lub szkole, jeżeli dziecko je posiada.

Informacje te będą pomocne w zapewnieniu dziecku odpowiedniego wsparcia i pomocy.

Dyrektor przedszkola lub szkoły, w porozumieniu z rodzicem dziecka lub osobą sprawującą bieżącą pieczę nad dzieckiem, organizuje kształcenia i wsparcie dla dziecka.

W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami należy zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub poradni psychologiczno-pedagogicznej o pomoc w przygotowaniu wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenia te wydają publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W polskim systemie oświaty kształceniem specjalnym są obejmowane dzieci:

  • niesłyszące,
  • słabosłyszące,
  • niewidome,
  • słabowidzące,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim są obejmowane zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawanego publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Posiadanie orzeczenia nie ma wpływu na to, do jakiego przedszkola lub szkoły dziecko uczęszcza. Dzieci z niepełnosprawnościami uczą się w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych. O wyborze przedszkola lub szkoły decydują rodzice.

Wniosek o wydanie orzeczenia – wersja w języku ukraińskim

Wniosek o wydanie orzeczenia – wersja w języku rosyjskim

 

Webinaria  i materiały dotyczące rozmów o wojnie i sytuacji uchodźców:

Wojna w Ukrainie. Jak rozmawiać o niej z dziećmi i młodzieżą?
https://www.youtube.com/watch?v=R5JyMmbG1PI

Wojna w Ukrainie jak o niej rozmawiać z młodzieżą.
https://blog.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/Jak-rozmawiac-z-mlodymi-ludzmi-o-wojnie.pdf?fbclid=IwAR1eiXDEItKt7SAI88jKJx0xamGeCfhwp82rnKf9UsKgTD6_s960-utCCjo

Rozmowy z klasą na temat wojny w Ukrainie (scenariusze)
https://blog.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/scenariusz_rozmowy_w_klasie_o_wojnie_w_ukrainie_90minut.pdf

Jak wspierać siebie i dzieci w sytuacji wojny w Ukrainie (webinar na fb)
https://www.facebook.com/events/848601963203755/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1104271033697452%7D%7D]%22%7D

Lekcja tolerancji. pakiet dla nauczycieli
https://interkulturalni.pl/lekcje-tolerancji-pakiet-edukacyjny-dla-nauczycielek-i-nauczycieli/

Jak przygotować klasę na przyjęcie ucznia lub uczennicy z Ukrainy
https://www.facebook.com/events/983720392572135/?ref=newsfeed

Przyjęcie dzieci uchodźców do Twojej szkoły
https://neu.org.uk/media/1956/view

Skip to content