Plecy

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe oddziaływanie psychologiczno-pedagogiczne stymulujące rozwój małego dziecka z niepełnosprawnością obejmujące potrzeby wychowawcze dziecka z uwzględnieniem potrzeb rodziny. Wczesne wspomaganie to pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Jakie są cele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

 • Stymulowanie rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zaburzonych sfer.
 • Wskazywanie mocnych i słabych sfer rozwoju dziecka.
 • Planowanie terapii prowadzonej na terenie Poradni.
 • Monitorowanie zmian w rozwoju dziecka objętego oddziaływaniami terapeutycznymi.
 • Dostarczanie rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka i sposobów ich zaspokajania.
 • Umocnienie rodziców w ich kompetencjach wychowawczych.
 • Włączenie rodziców w proces terapeutyczny dziecka.
 • Pomoc rodzinie w doborze odpowiednich pomocy edukacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, w wyborze specjalistów.
 • Wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych.
 • Pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej.
 • Wspieranie nauczycieli i opiekunów z placówek niespecjalistycznych, mających kontakt z dzieckiem.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działający na terenie Poradni oferuje specjalistyczną pomoc dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin.
Każde dziecko objęte opieką zespołu ma wykonaną wieloaspektową diagnozę funkcjonalną: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz ocenę integracji procesów sensorycznych.
Na podstawie diagnozy dla każdego dziecka zostaje opracowany Indywidualny Program Terapeutyczny do realizacji w domu oraz Ramowy Program do realizacji w Poradni.

Jakie wymogi formalne muszą być spełnione, aby skorzystać z opieki w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Warunkiem koniecznym do objęcia dziecka pomocą jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Kontakt
Rodzice dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którzy chcą korzystać z pomocy w naszej Poradni proszeni są o kontakt z koordynatorem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Magdaleną Stępień.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia WWRD

 

 

 

Rodzinny Piknik w Lipkowie

W naszej bemowskiej Poradni również nadszedł czas podziękowań i pożegnań.  Dnia 19 czerwca w Lipkowie odbył się Rodzinny Piknik zorganizowany przez zespół WWR. Dzieci, oprócz wielu atrakcji plastycznych i zabaw zręcznościowych, mogły podziwiać przedstawienie teatralne pt.”Czerwony Kapturek”, wystawione przez ich rodziców.  Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nasi tatusiowie zadbali o sprawnie rozpalone ognisko i mistrzowsko upieczone kiełbaski, natomiast mamy mogły poznać kilka technik autorelaksacji pod okiem fantastycznej pani Heleny Orzechowskiej, profesjonalnej masażystki. Pożegnałyśmy również dzieci, które od września rozpoczną nowy etap w swoim życiu i wyruszą w swoją podróż szkolną.

A co do podziękowań… Dziękujemy naszym kochanym dzieciom, że tak chętnie do nas przybywały. Nawet pandemia ich nie zatrzymała. Rodzicom za wsparcie na co dzień, a teraz za pomoc w organizacji oraz wspaniały występ teatralny. Stowarzyszeniu MUDITA za zaproszenie pani Heleny,
a tej ostatniej za niesamowitą otwartość i zaangażowanie w nasze ludzkie sprawy i naszą urodę.

Do zobaczenia…

 

Skip to content