Plecy

1. Orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego

Dokumenty uzupełniające:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca inne towarzyszące choroby
 • opinia z zajęć od logopedy, terapeuty SI, treningu umiejętności społecznych, terapii psychologicznej

 

2. Orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm/zespół Aspergera

Dokumenty uzupełniające:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca inne towarzyszące choroby
 • opinia z zajęć od logopedy, terapeuty SI, treningu umiejętności społecznych, terapii psychologicznej

 

3. Orzecznictwo o potrzebie indywidualnego nauczania

Dokumenty uzupełniające:

 • opinia o gotowości szkolnej w przypadku dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
 • opinia z zajęć od logopedy, terapeuty SI, treningu umiejętności społecznych, terapii psychologicznej – w przypadku ich posiadania;
 • wyniki egzaminów zewnętrznych (kompetencji);
 • wykaz ocen śródrocznych;
 • dwa ostatnie świadectwa szkolne;
Skip to content