Plecy

Adrianna Maciejewska- psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) i Przygotowania pedagogicznego. Trener Umiejętności Społecznych oraz Instruktor Uważności dla dzieci.

W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzi konsultacje psychologiczne. Udziela wsparcia rodzicom i nauczycielom. Współprowadzi zajęcia postdiagnostyczne: Trening Umiejętności Społecznych.

Skip to content