Plecy

Danuta Iwaniszczuk – psycholog, ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe – oligofrenopedagogika.

W poradni – diagnoza psychologiczna dzieci szkolnych, członek zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

Skip to content