Plecy

Ewa Zdończyk – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, trener TUS, nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W Poradni zajmuję się diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się: w czytaniu, pisaniu oraz w zakresie matematyki u uczniów na wszystkich poziomach edukacji oraz prowadzę zajęcia postdiagnostyczne.

Skip to content