Plecy
Wioletta Bogusławska – pedagog
Absolwentka pedagogiki korekcyjnej i wczesnoszkolnej oraz terapii pedagogicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła Medyczną Szkołę Policealną nr 4 im. Edmunda Biernackiego w Warszawie na kierunku ortoptystka. Ukończyła wiele kursów, m.in. z zakresu terapii ręki, kurs neurofizjologicznych podstaw integracji sensorycznej oraz szkolenia w zakresie terapii widzenia. 
 
W Poradni zajmuję się diagnozą dzieci w wieku szkolnym.
Skip to content