• Nowości w roku szkolnym 2018/2019

 • Sieć Współpracy i Samokształcenia Logopedów Bemowa – 11 stycznia 2018 r godz. 12.30-14.30 sala 11

 • Klub Nauczyciela Przedszkolnego – Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego – 11 stycznia 2018 r godz. 13.00-14.30 sala 5

 • Akademia dla Rodziców Przedszkolaka: Czy moje dziecko ma autyzm/Zespół Aspergera? – 11 stycznia 2018 r godz. 18.00-20.00

 • Techniki efektywnego uczenia się – zajęcia dla uczniów z klas VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum – 24-26 stycznia 2018 r – zapisy w sekretariacie Poradni

 • Jak uczyć się szybciej i skuteczniej – zajęcia dla uczniów z klas V i VI – 22-23 stycznia 2018 r – zapisy w sekretariacie Poradni

 • III Bemowski Konkurs Fotograficzny „Zawody zatrzymane w obiektywie”

  – skierowany do uczniów bemowskich szkół

  Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego i uroczyste wręczenie nagród 8 lutego 2018

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

Ideą powstania i koncepcją pracy bemowskiej Poradni jest:
 
 • Szybka, trafna diagnoza
 • Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych
Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Bemowa - również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.
 

Pomoc poradni jest bezpłatna.


  Na zajęcia postdiagnostyczne dzieci kierowane są przez psychologów Poradni po przeprowadzeniu badań. Specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.
 

Skorzystaj z porad on-line

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

7500

Dzieci pod opieką poradni

W 2015 Poradnia pomogła około 7,5 tysiącom dzieci.

37

Zajęć postdiagnostycznych