• Uczeń podwójnie wyjątkowy

    Tydzień Świadomości Dysleksji

  • Sprawdź ofertę jesienną

    Nowości w Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

Ideą powstania i koncepcją pracy bemowskiej Poradni jest:
 
  • Szybka, trafna diagnoza
  • Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych
Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Bemowa - również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.
 

Pomoc poradni jest bezpłatna.


  Na zajęcia postdiagnostyczne dzieci kierowane są przez psychologów Poradni po przeprowadzeniu badań. Specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.
 

Skorzystaj z porad on-line

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

7500

Dzieci pod opieką poradni

W 2015 Poradnia pomogła około 7,5 tysiącom dzieci.

37

Zajęć postdiagnostycznych