• Praca Poradni w wakacje

  Sprawdź jak pracujemy w lipcu i sierpniu

 • Serdecznie zapraszamy rodziców na cykl spotkań poświęconych wspieraniu rozwoju małego dziecka

  Letnia akademia rodzica małego dziecka

 • Warsztaty dla rodziców dzieci do 6 roku życia

  Bez klapsa – jak wyznaczać dziecku granice?

 • Rozstrzygnięcie konkursy fotograficznego

 • Dziecko zdolne wobec autorytetu

  Warsztaty dla rodziców dzieci zdolnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

Ideą powstania i koncepcją pracy bemowskiej Poradni jest:
 
 • Szybka, trafna diagnoza
 • Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych
Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Bemowa - również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.
 

Pomoc poradni jest bezpłatna.


  Na zajęcia postdiagnostyczne dzieci kierowane są przez psychologów Poradni po przeprowadzeniu badań. Specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.
 

Skorzystaj z porad on-line

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

7500

Dzieci pod opieką poradni

W 2015 Poradnia pomogła około 7,5 tysiącom dzieci.

37

Zajęć postdiagnostycznych