• Nowości w roku szkolnym 2017/2018

 • Rozstrzygnięcie III Bemowskiego Konkursu Fotograficznego „Zawody zatrzymane w obiektywie”

 • W ramach X edycji grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych wśród wyróżnionych projektów znalazły się 2 granty naszej poradni

 • Szkolenie dla nauczycieli: Rodzic w przedszkolu/szkole - warunki efektywnej współpracy. Strategie budowania konstruktywnej krytyki - 3 lutego 2018

 • Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkół – 6 lutego 2018 r godz. 14.00-16.00

 • Sieć Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych Bemowa – 8 lutego 2018 r

 • Akademia dla Rodziców Przedszkolaka: Kary i nagrody w wychowaniu dziecka – 8 lutego 2018 r godz. 18.00-20.00

 • Sieć Współpracy i Samokształcenia Terapeutów Pedagogicznych Bemowa – 22 lutego 2018

 • Szkolenie dla nauczycieli: Wczesne sygnały związane ze spectrum autyzmu – model diagnozy - 24 lutego 2018

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

Ideą powstania i koncepcją pracy bemowskiej Poradni jest:
 
 • Szybka, trafna diagnoza
 • Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych
Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Bemowa - również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.
 

Pomoc poradni jest bezpłatna.


  Na zajęcia postdiagnostyczne dzieci kierowane są przez psychologów Poradni po przeprowadzeniu badań. Specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.
 

Skorzystaj z porad on-line

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

7500

Dzieci pod opieką poradni

W 2015 Poradnia pomogła około 7,5 tysiącom dzieci.

37

Zajęć postdiagnostycznych