• Nowości w roku szkolnym 2017/2018

  • W ramach X edycji grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych wśród wyróżnionych projektów znalazły się 2 granty naszej poradni

  • Bemowski dzień świadomości autyzmu - 7.04.2018 w godz. 9-13

  • Sieć Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych Bemowa – 12 kwietnia 2018 r.

  • Akademia dla Rodziców Przedszkolaka: Mały złośnik – jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością? – 12 kwietnia 2018 r godz. 18.00-20.00

  • Klub Nauczyciela Przedszkolnego – Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego – 19 kwietnia 2018 r.

  • Sieć Współpracy i Samokształcenia Terapeutów Pedagogicznych Bemowa – 26 kwietnia 2018 r.

  • Szkolenie dla nauczycieli: Mam smaka na koncentraka- jak pracować nad koncentracją uwagi dziecka/ucznia – 28 kwietnia 2018 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

Ideą powstania i koncepcją pracy bemowskiej Poradni jest:
 
  • Szybka, trafna diagnoza
  • Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych
Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Bemowa - również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.
 

Pomoc poradni jest bezpłatna.


  Na zajęcia postdiagnostyczne dzieci kierowane są przez psychologów Poradni po przeprowadzeniu badań. Specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.
 

Skorzystaj z porad on-line

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

7500

Dzieci pod opieką poradni

W 2015 Poradnia pomogła około 7,5 tysiącom dzieci.

37

Zajęć postdiagnostycznych