• Nowości w roku szkolnym 2017/2018

  • Trening twórczości z elementami ćwiczeń rozwijających inteligencję emocjonalną dzieci zdolnych z klas IV – VI

    Rejs po krainie kreatywności

  • Spotkanie bemowskiej sieci doradców zawodowych - 12 października 2017 godz. 13.00

  • Klub Nauczyciela Przedszkolnego: Prawidłowości rozwojowe dziecka przedszkolnego w kontekście rozwoju emocjonalnego - 26 października 2017 godz. 13.00-14.30

  • Za barierą milczenia: jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu? szkolenie dla nauczycieli przedszkolnych - 28 października 2017 godz. 10.00-12.00

  • Akademia dla rodziców przedszkolaka: Dziecko z objawami nadpobudliwości - 9 listopada 2017 godz. 18.00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

Ideą powstania i koncepcją pracy bemowskiej Poradni jest:
 
  • Szybka, trafna diagnoza
  • Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych
Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Bemowa - również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.
 

Pomoc poradni jest bezpłatna.


  Na zajęcia postdiagnostyczne dzieci kierowane są przez psychologów Poradni po przeprowadzeniu badań. Specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.
 

Skorzystaj z porad on-line

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

7500

Dzieci pod opieką poradni

W 2015 Poradnia pomogła około 7,5 tysiącom dzieci.

37

Zajęć postdiagnostycznych