Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 20 w Warszawie
 • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 20 W WARSZAWIE

 • Dzieciom, Rodzicom i Nauczycielom życzymy, by wakacje były czasem radosnego, spokojnego i bezpiecznego wypoczynku oraz spełniania marzeń i nabierania sił do kolejnych wyzwań.

 • PRACA PORADNI W WAKACJE

  7.07.2018 r. – ostatnia pracująca sobota

  2.07-13.07. 2018 r. – godz. 8:00-20:00

  23.07-24.08.2018 r. – godz. 8:00-16:00

  Od 27.08.2018 r. – godz. 8:00-20:00

  8.09.2018 r. – pierwsza pracująca sobota

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

Ideą powstania i koncepcją pracy bemowskiej Poradni jest:
 
 • Szybka, trafna diagnoza
 • Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych
Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Bemowa - również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.
 

Pomoc poradni jest bezpłatna.


  Na zajęcia postdiagnostyczne dzieci kierowane są przez psychologów Poradni po przeprowadzeniu badań. Specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.
 

Skorzystaj z porad on-line

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

7500

Dzieci pod opieką poradni

W 2015 Poradnia pomogła około 7,5 tysiącom dzieci.

37

Zajęć postdiagnostycznych