• KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 20 W WARSZAWIE

  • Nowości w roku szkolnym 2017/2018

  • Akademia dla Rodziców Przedszkolaka: Norma, czy zaburzenie? Kalendarium rozwoju mowy dziecka przedszkolnego – 10 maja 2018

  • Szkolenie dla nauczycieli: Zaburzenia integracji sensorycznej a funkcje słuchowo-językowe jako kluczowe w procesie nauki czytania i pisania – 12 maja 2018

  • Szkolenie dla nauczycieli: Dyskalkulia a specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – jak je rozpoznać i pomóc uczniowi? – 19 maja 2018

  • Sieć Współpracy i Samokształcenia Logopedów Bemowa – 24 maja 2018

  • Sieć Współpracy i Samokształcenia Terapeutów Pedagogicznych Bemowa – 24 maja 2018

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

Ideą powstania i koncepcją pracy bemowskiej Poradni jest:
 
  • Szybka, trafna diagnoza
  • Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych
Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Bemowa - również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.
 

Pomoc poradni jest bezpłatna.


  Na zajęcia postdiagnostyczne dzieci kierowane są przez psychologów Poradni po przeprowadzeniu badań. Specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.
 

Skorzystaj z porad on-line

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

7500

Dzieci pod opieką poradni

W 2015 Poradnia pomogła około 7,5 tysiącom dzieci.

37

Zajęć postdiagnostycznych