• Nowości w roku szkolnym 2017/2018

 • W dniach 20-23 grudnia 2017 r poradnia będzie nieczynna z powodu prac remontowo-budowlanych.

 • Bemowski Mistrz Ortografii

  -Podsumowanie bemowskiego dyktanda

 • III Bemowski Konkurs Fotograficzny „Zawody zatrzymane w obiektywie”

  – skierowany do uczniów bemowskich szkół

 • Stymulacja dziecka przedszkolnego w edukacji matematyczno-przyrodniczej – szkolenie dla nauczycieli - 2 grudnia 2017 r

 • Akademia dla Rodziców przedszkolaka „Od niepewności do odwagi – jak pomóc nieśmiałemu dziecku?” – 7 grudnia 2017 r godz. 18.00-20.00

 • Sieć Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych Bemowa – 7 grudnia 2017 r

 • Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkół – 19 grudnia 2017 r godz. 14.00-16.00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

Ideą powstania i koncepcją pracy bemowskiej Poradni jest:
 
 • Szybka, trafna diagnoza
 • Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych
Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Bemowa - również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.
 

Pomoc poradni jest bezpłatna.


  Na zajęcia postdiagnostyczne dzieci kierowane są przez psychologów Poradni po przeprowadzeniu badań. Specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.
 

Skorzystaj z porad on-line

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

7500

Dzieci pod opieką poradni

W 2015 Poradnia pomogła około 7,5 tysiącom dzieci.

37

Zajęć postdiagnostycznych